thày vinh 

Họ và tên: Lâm Quang Vinh                 

Giới tính: Nam

Trình độ: Thạc sĩ

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Văn hóa Miền Tây, Phó Trưởng Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ

Dân tộc: Kinh                                          

SĐT liên lạc: 0988.343.649

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 le van sao

Họ và tên: Lê Văn Sao   

Giới tính: Nam

Trình độ: Thạc sĩ

Chức danh: Giảng viên

Dân tộc: Kinh                                                      

SĐT liên lạc: 0964.919.945

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.       

 son ngoc khanh

Họ và tên:  Sơn Ngọc Khánh                 

Giới tính: Nữ

Trình độ: Thạc sĩ

Chức danh: Giảng viên

Dân tộc: Khmer                                       

SĐT liên lạc: 0936004303

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

z2228433348229 fcd5377a4a47697e2e145b5999557295

Họ và tên:  Sơn Kim Hà               

Giới tính: Nam

Trình độ: Thạc sĩ

Chức danh: Giảng viên

Dân tộc: Khmer                                       

SĐT liên lạc: 0352777488

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Châu

Họ và tên:  Nguyễn Thị Quế Châu              

Giới tính: Nữ

Trình độ: Cử nhân

Chức danh: Chuyên viên văn phòng

Dân tộc: Kinh                                    

SĐT liên lạc: 0901287318

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.